17/05/2022
Vietnam Super Blockathon – Demo Day

Vietnam Super Blockathon – Demo Day

Vietnam Super Blockathon với các giải thưởng giá trị hơn $25.000 là một sự kiện online kết hợp các hoạt động hackathon, workshop và demo sản phẩm, tất cả thành một trải nghiệm kiến thức chuyên sâu bắt đầu từ ngày 11/05/2021 và kết thúc vào ngày 29/05/2021.

Vietnam Super Blockathon là cơ hội duy nhất dành cho các nhà phát triển, nhà xây dựng, người sáng tạo hoặc sinh viên đang muốn xây dựng thế hệ dự án tiếp theo trên Binance Smart Chain (BSC). Blockathon được tổ chức bởi Binance Việt Nam và được hỗ trợ bởi BSC và Binance X.

Trong sự kiện Vietnam Super Blockathon – Demo Day diễn ra vào ngày 29/05, top 15 đội lọt vào vòng chung kết sẽ có cơ hội trình bày sản phẩm của mình trước một ban giám khảo chuyên môn chính là những đại diện của các dự án thành công nhất trong hệ sinh thái blockchain.

Quyết định cuối cùng của ban giám khảo sẽ dựa trên các yếu tố sau: Ý tưởng, Thiết kế, Phát triển, Trình bày và Tầm ảnh hưởng đến cộng đồng. Ban giám khảo sẽ chấm điểm cho từng yếu tố, sau đó sẽ quyết định thứ hạng của các đội tham gia.

Demo Day sẽ diễn ra trực tuyến cho tất cả mọi người. Đừng bỏ lỡ cơ hội theo dõi những màn thuyết trình xuất sắc nhất do 15 đội hàng đầu lọt vào vòng chung kết Vietnam Super Blockathon và nhận $5000 airdrop trong Demo Day!

Agenda:
9:00 AM – 9:10 AM: Khai mạc
9:10 AM – 11:10 AM: Thuyết trình và chấm điểm
11:10 AM – 11:40 AM: Chương trình âm nhạc và Airdrop $5,000
11:40 AM – 11:50 AM: Công bố đội chiến thắng
11:50 AM – 12:00 AM: Bế mạc
12:00 AM – 12:30 AM: Bữa tiệc giao lưu trực tuyến

Trân trọng,

Binance Việt Nam

[English]

Vietnam Super Blockathon with over $25,000 in prizes, is a virtual event merging hackathon, workshops and demo day all into one streamlined experience beginning May 11, 2021 and ending May 29, 2021.

Vietnam Super Blockathon is a unique opportunity for developers, builders, creators or students who are looking to build the next generation of projects for Binance Smart Chain (BSC). The blockathon is hosted by Binance Vietnam and powered by BSC and Binance X.

During the Vietnam Super Blockathon – Demo Day on May 29, top 15 hackathon finalists from the semi-final round will have the opportunity to present their products to a panel of expert judges who are representatives of major players in the ecosystem.

The final decisions of the judges are to be based on the following parameters: Concept, Design, Development, Presentation and Community impact. The panel will assign a score to each parameter,which will then determine the ranking of each participating team.

The Demo Day is online and open to all. Don’t miss out the opportunity to watch the pitches given by the top 15 hackathon finalists and receive $5000 airdrops on Demo Day!

Agenda:
9:00 AM – 9:10 AM: Opening Remark
9:10 AM – 11:10 AM: Pitching and Judging
11:10 AM – 11:40 AM: Live Music and $5,000 Airdrops!
11:40 AM – 11:50 AM: Winners announcement
11:50 AM – 12:00 PM: Closing Remark
12:00 PM – 12:30 PM: Online After Party

Thank you,

Binance Vietnam

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Gosta do Portal Tradesman? Por favor, compartilhe com seus amigos!